Behajúci basketbalisti - Running basketeers behajú pre Plamienok - viac života, menej smútku

3 darcovia už vyzbierali 20 €
čas
Trvanie zbierky: neobmedzená

Behajúci basketbalisti - Running basketeers sa budú zúčastňovať bežeckých akcii a budú organizovať vlastné bežecké akcie, ktorých súčasťou bude aj táto zbierka pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc a spolupracujú s neziskovou organizáciou Plamienok. Ďakujeme Vám

Najnovšie dary