Vianoce s Plamienkom

Zapáľte Plamienok

Zapáľte Plamienok
Vždy, keď sa rozhorí plamienok Vianoc, myslíme viac na našich podporovateľov a priaznivcov, priateľov, známych i neznámych... všetkých, bez ktorých by Plamienok našej pomoci nemohol horieť. Považujeme vás za našu rodinu. Vám sme s vďakou pripravili túto vianočnú stránku. Štastné a veselé.
Zapáľte Plamienok
20 srdce

Koľko vás je? Pozrite sa na počítadlo...

Pár slov od riaditeľky Plamienka

Pár slov od riaditeľky Plamienka

Sme nezisková organizácia, ktorá je na Slovensku priekopníkom rozvoja detskej domácej paliatívnej/hospicovej starostlivosti a smútkového poradenstva a terapie pre deti a ich rodiny. Od roku 2002 bezplatne poskytujeme nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť. Deti navštevujeme doma v okruhu 2 hodín jazdy od Bratislavy.

Od roku 2011 V Centre pomoci smútiacim deťom a rodinám v Bratislave na Zadunajskej ul 6A bezplatne poskytujeme psychologickú, terapeutickú a poradenskú pomoc smútiacim deťom a ich blízkym ako aj dospelým po strate dieťaťa. Do centra môžu prísť smútiace deti a rodiny z celého Slovenska. Od roku 2003 vzdelávame študentov, odborníkov a laickú verejnosť, aby sa kvalita detskej paliatívnej starostlivosti na Slovensku zlepšovala.

Maria JesenkováPomáhame, aby život nevyliečiteľne chorých,
zomierajúcich a smútiacich detí bol radostnejší.

Prispievame k zlepšeniu kvality života nevyliečiteľne chorých, zomierajúcich a smútiacich detí a ich rodín. Zvládnuť fyzické, emočné a duchovné utrpenie týchto detí je náročná úloha pre rodičov, širšiu rodinu aj spoločnosť. Zlepšujeme spoločenskú informovanosť a citlivosť k témam ako je život a smrť, láska a smútok, pomoc a sloboda na konci života.

Naše tipy na darčeky

Naše tipy na darčeky
Plamienok detského života Plamienok detského života
Pomáhame nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom byť a žiť doma.
Pomáhame smútiacim deťom znovu objaviť farby života.
Náš rok 2019 v číslach

Náš rok 2019 v číslach
Návštevy rodín.

Návštevy rodín.

 • 60 000 km
 • 370 návštev/33 akútnych
Domáca starostlivosť

Domáca starostlivosť

 • Celkom: 32 detí
 • Zomrelo: 14 detí
 • Prepustení: 12 detí
 • V našej starostlivosti: 6
Telefonické konzultácie

Telefonické konzultácie

 • 400 telefonátov
Centrum smútkovej terapie

Centrum smútkovej terapie

Individuálne stretnutia:

 • Terapeutické skupiny:
  2 skupiny detí,
  2 skupiny adolescentov,
  24 stretnutí skupín v roku 2019,
  stretnutia skupín na prelome rokov 22 detí,
  13 adolescentov
 • SSR:
  16 rodín,
  49 dospelých rodičov a príbuzných,
  22 detí
 • Tábor:
  40 detí po strate rodiča,
  súrodenca
Vzdelávanie

Vzdelávanie

 • Ako komunikovať s deťmi a dospelými v náročných situáciách:19 študentov
 • Detská paliatívna starostlivosť v praxi: 26 študentov