Zážitková hlboko inšpiratívna misia do vlastného vnútra

"Zážitková hlboko inšpiratívna misia do vlastného vnútra, bolestí, ale zároveň možností a rozvoja.

Odnášam si poznanie, že ťažké a zložité veci sú neoddeliteľnou súčasťou života, nedá sa im vyhnúť,
ale dá sa s nimi pracovať a pokiaľ sú správne spracované tak v konečnom dôsledku môžu priniesť
osobnostný rast."