Z kurzu si odnášam väčší náhľad a väčšie porozumenie sebe

"Z kurzu si odnášam väčší náhľad a väčšie porozumenie sebe. Objavila som v sebe nedoriešené veci,
ktoré som myslím už uzavrela a mohla by som pracovať skrze ne. Odnášam si veľa inšpirácie a
vedomostí, ktoré môžem zužitkovať pri sprevádzaní druhých v ich smútení."