Úžasní ľudia. Nová skúsenosť.

"Úžasní ľudia. Nová skúsenosť. Viac teoretických a praktických informácií. Príjemný čas. Veľká
podpora od lektorov."