Naučila som sa, že pomôcť deťom a rodinám

"Naučila som sa, že pomôcť deťom a rodinám môžeme vtedy, keď pochopíme samých seba a svoje
vlastné straty."