Myslím si, že som sa zmenila. Našla som samu seba.

"Myslím si, že som sa zmenila. Našla som samu seba. Cítim v sebe väčší pokoj. A našla som si tu
priateľov. Je dôležité byť viac otvorený a dôverovať ľuďom. A nevidieť v každom a vo všetkom len zlé
stránky, ale aj tie dobré."