Kurz môže byť cestou k poznaniu seba samého

"Kurz môže byť cestou k poznaniu seba samého ako základný nástroj k osobnému a profesionálnemu
životu."