Kurz mi dal dobrých priateľov a väčšie sebaocenenie

"Kurz mi dal dobrých priateľov a väčšie sebaocenenie. Som schopná vidieť samú seba iným
spôsobom... Cítim sa viac šťastná alebo viac spokojná než predtým. A naučila som sa podeliť o svoje
emócie a vnútorné pocity a nechať ich odísť preč. Nebáť sa svojej emocionálnej bolesti, dať ju zo seba
von."