Kompletne cudzí ľudia sa zídu na kurze spolu

"Kompletne cudzí ľudia sa zídu na kurze spolu a idú cez najhlbšie údolie ich duší bez toho, aby vedeli
o sebe veľa z ich životov...a bolo to úplne prirodzené."