Keď žijeme v láske, úprimnosti a pravde

"Keď žijeme v láske, úprimnosti a pravde, možno to občas zabolí, ale inak nespoznáme všetky krásy
života."