Závet

Uvažujete o možnosti venovať svoj majetok pre dobro iných? Môžete zahrnúť Plamienok do závetu.

Niekedy premýšľame, čo urobiť, aby majetok, ktorý sme počas svojho života nazhromaždili, skončil v správnych rukách. Pokiaľ tento proces nechceme zveriť ruke zákona, je vhodné spísať závet. Okrem ustanovenia dedičov celku alebo pomernej časti, môže závet obsahovať nariadenie iného naloženia s majetkom, napríklad vznik nadácie alebo podpora charity.

Plamienok ponúka takúto možnosť tým, ktorí si želajú, aby ich majetok alebo časť majetku pomohol pri poskytovaní domácej hospicovej starostlivosti nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom a ich rodinám.

Závet môže človek napísať:

  • sám, v tom prípade musí byt napísaná a podpísaná vlastnou rukou, inak je neplatná
  • inou písomnou formou (na počítači, písacom stroji alebo iným obdobným spôsobom), potom ho musia okrem vás podpísať ešte dvaja svedkovia. Aj v tomto prípade musí poslednú vôľu poručiteľ vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet podpísať u notára

Aby bol závet platný, musí obsahovať deň, mesiac a rok, kedy bol spísaný.

Viac informácií Vám radi poskytneme na info@plamienok.sk.