Vecný dar

Darujte nám materiál alebo pomôcky, ktoré využijeme v našom Centre a s deťmi v domácej starostlivosti.

Vďačne od Vás prijmeme materiál alebo pomôcky pre deti, ktoré najviac potrebujeme. Materiál a pomôcky sa rôznia podľa toho o aké deti (s akými diagnózami) sa práve staráme. Ak by ste mali záujem podporiť nás touto formou, napíšte nám vopred na info@plamienok.sk. Spolu nájdeme to, čo najviac deti v danej chvíli potrebujú a čo im pomôže.