Viac neznamená vždy lepšie

Viac neznamená vždy lepšie

Viac neznamená vždy lepšie
Čo je paliatívna starostlivosť? Prečo je pre ňu atraktívna? Kedy začína v liečbe uvažovať o paliatívnej starostlivosti? Akú nádej ponúka rodičom nevyliečiteľne chorého dieťaťa
Podcast neziskovej organizácie PLAMIENOK n.o.
22.1.2020 Rozhovory pre všetkých.
O živote a smrti, o radosti a smútku.
Z vďaky deťom a rodinám v Plamienku.

Každý mesiac na www.plamienok.sk