V Plamienku začíname rok 2019

V Plamienku začíname rok 2019

V Plamienku začíname rok 2019
Podcast neziskovej organizácie PLAMIENOK n.o.
15.1.2019 Rozhovory pre všetkých.
O živote a smrti, o radosti a smútku.
Z vďaky deťom a rodinám v Plamienku.

Každý mesiac na www.plamienok.sk