Ultralanovka pre Plamienok

Ultralanovka pre Plamienok

Ultralanovka pre Plamienok
Podcast neziskovej organizácie PLAMIENOK n.o.
10.4.2019 Rozhovory pre všetkých.
O živote a smrti, o radosti a smútku.
Z vďaky deťom a rodinám v Plamienku.

Každý mesiac na www.plamienok.sk