Sme dobrovoľníčky v Plamienku, pomáhame v letnom terapeutickom tábore

Sme dobrovoľníčky v Plamienku, pomáhame v letnom terapeutickom tábore

Sme dobrovoľníčky v Plamienku, pomáhame v letnom terapeutickom tábore
Vierka, Monika, Kristína a Katarína pracujú v korporátoch resp. v súkromnom sektore. Zapojili sa v Plamienku do programu pre dobrovoľníkov a pod vedením psychológov pomáhajú deťom po strate blízkej osoby. Ako? Absolvovali polročný vzdelávací kurz a v júli 2021 sa zúčastnili letného terapeutického tábora "V krajine zázrakov" v Ľubietovej. Naozaj je možné deťom pomôcť? Ako? Čo im dobrovoľníctvo dáva? Vypočujte si rozhovor a dozviete viac.
Podcast neziskovej organizácie PLAMIENOK n.o.
28.7.2021 Rozhovory pre všetkých.
O živote a smrti, o radosti a smútku.
Z vďaky deťom a rodinám v Plamienku.

Každý mesiac na www.plamienok.sk