Rozhovor o živote a o strate

Rozhovor o živote a o strate

Rozhovor o živote a o strate
Vypočujte si rozhovor pani Nory Gubkovej, redaktorky Rádio Slovensko, s našou pani riaditeľkou Máriou Jasenkovou.

Tentokrát rozprávali spolu o tom, čo znamená stratiť blízkeho. Je rozdiel, či stratíme blízkeho náhle, alebo po dlhšej chorobe? Je možné smútiť a radovať sa zároveň? Ako pomôcť priateľovi po strate blízkeho? Kedy po strate potrebujem odbornú pomoc? Ako pomôcť deťom? Prečo sa v zraniteľnosti skrýva sila? Môžeme veriť, že sa život o nás postará? Ako týmto deťom a dospelým pomáha Plamienok?
Podcast neziskovej organizácie PLAMIENOK n.o.
12.10.2021 Rozhovory pre všetkých.
O živote a smrti, o radosti a smútku.
Z vďaky deťom a rodinám v Plamienku.

Každý mesiac na www.plamienok.sk