Po skončení polročného vzdelávacieho kurzu budeme dobrovoľníci v Plamienku

Po skončení polročného vzdelávacieho kurzu budeme dobrovoľníci v Plamienku

Po skončení polročného vzdelávacieho kurzu budeme dobrovoľníci v Plamienku
Naši budúci dobrovoľníci po skončení polročného vzdelávacieho kurzu hovoria o tom, prečo chcú byť dobrovoľníkmi a čo im kurz priniesol.

Podcast je dostupný aj na Spotify Apple podcasts.
Podcast neziskovej organizácie PLAMIENOK n.o.
9.6.2022 Rozhovory pre všetkých.
O živote a smrti, o radosti a smútku.
Z vďaky deťom a rodinám v Plamienku.

Každý mesiac na www.plamienok.sk