Pomôžeme vážne chorým deťom z Ukrajiny

Pomôžeme vážne chorým deťom z Ukrajiny

V rámci našich kapacít bezplatne pomôžeme vážne chorým deťom, ktoré spolu s rodičmi vyhnala prebiehajúca vojna v Ukrajine.

Ponúkame:
- Domáce návštevy lekára, psychológa a sociálneho pracovníka v mieste bydliska týchto detí v Bratislave
- Konzultácie s psychológom a sociálnym pracovníkom pre rodičov či iných dospelých, ktoré deti sprevádzajú

Kontakt: Jarmila Kováčiková, kovacikova@plamienok.sk, 0907 377 808

AJ MALÝ PLAMIENOK PREMENÍ TMU NA SVITANIE.