Plamienok mi pomohol Vo všetkom :)

Plamienok mi pomohol Vo všetkom :)
Plamienok mi pomohol Vo všetkom :)
Som typ rodiča, ktorý pobyt v nemocnici nepredĺži ani o minútu dlhšie, pokiaľ to samozrejme neohrozí dieťa. Vďaka Plamienku, som mohla rýchlo odísť domov zo spádovej nemocnice. Ak by nás Plamienok neprichýlil, strávili by sme v nemocnici ešte ďalšie mesiace, čo by bolo pre nás likvidačné. Vytvoril nám zázemie po všetkých stránkach starostlivosti o dieťa až do doby pokiaľ sa nám nepodarilo zabezpečiť vlastné fungovanie. Jeho zastrešenie spočívalo od poskytnutia prístrojov potrebných pre zabezpečenie dýchania dieťaťa (kyslíkový koncentrátor, vibračná vesta na uvoľňovanie hlienov z pľúc, chirurgická odsávačka hlienov pre tracheostomickú kanylu, Bioptron lampa pre ošetrovanie rany po vybratí cievy), liekov, tracheostomické kanyly a ich príslušenstvo (filtre, limčeky, štvorčeky) až po bežný spotrebný zdravotnícky materiál. Na niektoré veci sme mali nárok na úhradu poisťovňou, no vybavenie a schválenie trvalo niekoľko týždňov. Tento čas nám pomohol preklenúť Plamienok. Naozaj si neviem predstaviť, ako by sme prežili toto obdobie bez Plamienka, ako by sme zabezpečili všetko to, čo Šimonkov zdravotný stav vyžaduje. Neoceniteľná pomoc spočívala v lekárskej 24 hodinovej strarostlivosti, v zaučení vymieňania kanyly v domácom prostrední, ale aj v oblasti sociálnej pri komunikácii a vybavovaní všetkých hradených pomôcok. V neposlednej rade vďaka pomoci Plamienku sa nám podarilo zakúpiť vibračnú vestu. Plamienok zastrešoval komunikáciu s predajcom zo zahraničia a s portálom ludialudom.sk. Tým, že som sa mohla vrátiť so Šimonkom z nemocnice, mohol manžel ukončiť OČR so štvorročnou dcérou, ktorá nenavštevovala materskú školu a tak mohol nastúpiť do práce. Aj táto skutočnosť mala dopad na navrátenie sa do normálu aj z hľadiska našich financií.
Nedá sa opísať naša vďačnosť celému tímu Plamienka, sú to všetko úžasní ľudia s veľkým srdcom, ktorí svoju prácu neberú len ako povolanie, ale predovšetkým ako poslanie. Ak by to tak nebolo, nedokázali by dlhodobo vydržať nápor, ktorý táto práca prináša. Práca s ľuďmi je všeobecne ťažká, no práca s rodičmi plnými bolesti a strachu o zomierajúce dieťa je naozaj veľmi namáhavá a vyčerpávajúca. Žiaľ, ich práca nie je zďaleka ocenená zo strany spoločnosti a to nielen po stránke finančnej. Plamienku zo srdca prajeme, aby aj oni sami mali finančné zázemie, vďaka ktorému môžu pomáhať, tam, kde je to potrebné, tam, kde strácajúce dieťa nič nenahradí....

Martina H.
facebook instagram youtube linkedin
© 2024 PLAMIENOK n.o. Všeobecné obchodné podmienky