Milí naši priatelia v Plamienku!

Milí naši priatelia v Plamienku!
Milí naši priatelia v Plamienku! Veľmi si ceníme, že ste boli súčasťou Jakubkovho života a že ste pri nás stáli počas uplynulých mesiacov. Ďakujeme vám, že s každou novou rodinou vždy opakovane vstupujete do neznámych vôd, že v každej rodine nechávate kus seba, že sa možno viac, ako ktokoľvek iný, vystavujete smútku, nedokonalosti života, že práve vy, ktorí ste si zvolili svoje povolania, aby ste liečili, zachraňovali, videli napredovanie, v Plamienku odprevádzate...
Chceme vám povedať, že to robíte výborne a že sme vďační za každého z vás. S vašou starostlivosťou sme prežívali ten krátky čas s Jakubkom v relatívnom pokoji a pohode. Svojou krehkou prítomnosťou napĺňal naše dni, posledné mesiace nás obdarovával úsmevmi a my sme si ich radi a vďační vychutnávali.
Všetkým vám prajeme veľa síl, vytrvalosti, tvorivej vynaliezavosti a tiež veľa pekných a napĺňajúcich okamihov pri stretnutiach s deťmi a ich rodinami.

S vďakou Danica, Rado a Terezka P.
facebook instagram youtube linkedin
© 2024 PLAMIENOK n.o. Všeobecné obchodné podmienky