Ďakujeme všetkým, za takúto možnosť

Ďakujeme všetkým, za takúto možnosť
Ďakujeme všetkým, za takúto možnosť a samotnú myšlienku zážitkového programu, ktorú poskytujete rodinkám vo Vašej starostlivosti. Bez Vašej pomoci by sme to všetko ťažšie zvládali a veľmi si to vážime a žiadne slová nie sú postačujúce na vyjadrenie našej vďaky. Patrí Vám hlboká úcta a nesmierna vďaka.

Pani Miroslava K., mama Marca