Ďakujeme za Vašu podporu

Ďakujeme za Vašu podporu
Ďakujeme za Vašu dôveru a pomoc.

Mária Jasenková
riaditeľka
PLAMIENOK n.o.