Vitajte na stránkach PLAMIENOK n.o.
Viac života, menej bolesti

Prednášky pre študentov - Detská domáca paliatívna starostlivosť v praxi

Zimný semester školského roka 2018/2019, stredy 15:00 - 16:30
Sledujte náš Facebook

Slová študentov

Ahoj, ak zvažuješ, že by si také niečo chcel robiť, určite tam choď! Urobí ti to obraz o tom, čo Plamienok naozaj je a potom sa môžeš rozhodnúť. Dozvieš sa čosi o ľuďoch, o ich rozličnosti, potrebách, ale pomôže ti to spoznať aj seba samého, svoje kvality, ale aj slabé stránky. Nie je to o umieraní, ale o túžbe urobiť niekomu život krajším. Dozvieš sa o utrpení, jeho zmysle, prežívaní... ale aj to, že plač a ticho môže liečiť.
Betka, LFUK, 5. ročník

Plno užitočných informácií, nie len pre medikov, ale pre kohokoľvek, kto pracuje v sociálnej sfére. Veci, ktoré sa dajú aplikovať v rôznych oboroch. Uvedomenie si vlastných hodnôt, zdieľanie príjemných i nepríjemných vecí. Uvedomenie si kvality života v akomkoľvek období. Mnoho zážitkov aj srandy :)
Veronika, PDF UK - špec. pedagogika

Určite sa prihlás. Po prvej prednáške som sa rozhodla prihlásiť na všetky termíny. Je to niečo, o čom som nič nepočula. A nevedela som čím sa Plamienok zaoberá. Je dobré sa dozvedieť, ako sa v určitej situácii zachovať + poznať názory iných a porovnávať, rozoberať. Sú to úžasní ľudia a veľa ti dajú.
Marta, zdravotná sestra

Prihlásiť sa môžu
• študenti 3. – 5. ročníka LF v odbore všeobecné lekárstvo ako aj ostatných fakúlt UK (ošetrovateľstvo, psychológia, sociálna práca, liečebná a špeciálna pedagogika
• študenti marketingovej komunikácie a menežmentu
• lajcká verejnosť

Dozviete sa ako pomôcť nevyliečiteľne chorým a smútiacim deťom a ich rodinám doma. A aj to, čo sa z kníh naučiť nedá.

Počet účastníkov
maximálne 30

Kedy
zimný semester, stredy 15:00 - 16:30

Kde
Vzdelávacie centrum Detskej paliatívnej starostlivosti, Zadunajská 6, 85101 Bratislava

Forma a rozsah výučby
30 hodín (12 týždňov x 2,5 hod.) formou prednášok a seminárov

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
zápočet za účasť na min 80% výučby, výstupný dotazník, esej na zvolenú tému v rozsahu A4

Cieľom predmetu je pomôcť mladým ľuďom získať základnú orientáciu v možnostiach pomoci nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám a inšpirovať účastníkov k spolupráci s PLAMIENOK n.o.

Sylaby predmetu
19.09. Detský hospic Plamienok, možnosti pomoci a fungovania.
26.09. Oznamujeme smrteľnú diagnózu.
03.10. Môj detský pacient je smrteľne chorý, čo ďalej? Rozhodovanie a liečba smrteľne chorých detí.
10.10. Paliatívna liečba, všeobecné princípy symptómovej kontroly. Kazuistika rodiny.
17.10. Sociálne aspekty smrteľnej choroby.
24.10. Ošetrovateľská starostlivosť v domácom prostredí.
31.10. Verbálna aj neverbálna komunikácia v rodine, v ktorej zomiera dieťa.
07.11. Posledné dni a hodiny – liečba a sprevádzanie.
14.11. Smútenie a život po strate.
21.11. Duchovné sprevádzanie rodín, v ktorých zomiera dieťa.
28.11. Starostlivosť o seba samých, prevencia burn out syndrómu.
5.12. Záverečné zhrnutie a prezentácia esejí. Možnosti spolupráce.

Odborný garant predmetu 
Doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc.

Kontakt
Mgr. Viktória Šafárová,  safarova@plamienok.sk,  0905 694 564  

 

Prihláška

Prihláška

Vyplňte prosím všetky povinné údaje, inak sa prihláška neodošle. V prípade otázok nás prosím kontaktujte na info@plamienok.sk

Prihláška