Vitajte na stránkach PLAMIENOK n.o.
Viac života, menej bolesti

Detská domáca paliatívna starostlivosť v praxi: prednášky pre študentov aj verejnosť - šk.rok 2021/2022

zimný semester 2021/2022, stredy 16:00 - 17:30, Zadunajská 6, Bratislava.
sledujte náš Facebook

Slová študentov

Ahoj, ak zvažuješ, že by si také niečo chcel robiť, určite tam choď! Urobí ti to obraz o tom, čo Plamienok naozaj je a potom sa môžeš rozhodnúť. Dozvieš sa čosi o ľuďoch, o ich rozličnosti, potrebách, ale pomôže ti to spoznať aj seba samého, svoje kvality, ale aj slabé stránky. Nie je to o umieraní, ale o túžbe urobiť niekomu život krajším. Dozvieš sa o utrpení, jeho zmysle, prežívaní... ale aj to, že plač a ticho môže liečiť.
Betka, LFUK, 5. ročník

Plno užitočných informácií, nie len pre medikov, ale pre kohokoľvek, kto pracuje v sociálnej sfére. Veci, ktoré sa dajú aplikovať v rôznych oboroch. Uvedomenie si vlastných hodnôt, zdieľanie príjemných i nepríjemných vecí. Uvedomenie si kvality života v akomkoľvek období. Mnoho zážitkov aj srandy :)
Veronika, PDF UK - špec. pedagogika

Určite sa prihlás. Po prvej prednáške som sa rozhodla prihlásiť na všetky termíny. Je to niečo, o čom som nič nepočula. A nevedela som čím sa Plamienok zaoberá. Je dobré sa dozvedieť, ako sa v určitej situácii zachovať + poznať názory iných a porovnávať, rozoberať. Sú to úžasní ľudia a veľa ti dajú.
Marta, zdravotná sestra

Cieľom výukových stretnutí je pomôcť  ľuďom získať základnú orientáciu v možnostiach pomoci nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám a inšpirovať účastníkov k spolupráci s PLAMIENOK n.o.

Prihlásiť sa môžu
• študenti 3. – 5. ročníka LF v odbore všeobecné lekárstvo ako aj ostatných fakúlt UK (ošetrovateľstvo, psychológia, sociálna práca, liečebná a špeciálna pedagogika)
• študenti marketingovej komunikácie a manažmentu
• laická verejnosť

Dozviete sa ako pomôcť nevyliečiteľne chorým a smútiacim deťom a ich rodinám doma. A aj to, čo sa z kníh naučiť nedá.

Počet účastníkov: max.30
Kedy? zimný semester, stredy 16:00 - 17:30
Kde? Vzdelávacie centrum PLAMIENOK n.o., Zadunajská 6, 85101 Bratislava
Deadline prihlásenia: 1.10.2021

Forma a rozsah výučby: 30 hodín (12 týždňov x 2,5 hod.) formou prednášok a seminárov

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
zápočet za účasť na min 80% výučby, výstupný dotazník, účasť na nahrávke záverečného podcastu

Sylaby predmetu: 

6.10.

Prečo hovoríme viac o eutanázii ako o paliatívnej starostlivosti? Domáca paliatívna starostlivosť v našom živote.

13.10.

Oznamujeme smrteľnú diagnózu.

   

 

20.10.

Detský pacient je vážne, nevyliečiteľne chorý, čo ďalej? Rozhodovanie a liečba smrteľne chorých detí.

27.10

Detská paliatívna starostlivosť v praxi. Kazuistika rodiny.

 

3.11.

Komunikácia v náročných chvíľach. Aby sme rodinám s nevyliečiteľne chorými deťmi pomohli.

 

10.11.

Posledné dni a hodiny. Paliatívna liečba a sprevádzanie v rodinách s nevyliečiteľne chorým dieťaťom.

17.11.

Duchovné sprevádzanie rodín, v ktorých zomiera dieťa.

 

24.11.

Domáca ošetrovateľská paliatívna starostlivosť: úloha rodičov aj celého tímu.

 

1.12.

Smútenie a možnosti pomoci v rodinách, ktoré stratili dieťa.

 

8.12.

Starostlivosť o seba samých, prevencia burn out syndrómu.

 


Odborný garant predmetu: 
Doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc.

Kontakt: MUDr.Mária Jasenková,  jasenkova@plamienok.sk,  0908 686 897