Detská domáca paliatívna starostlivosť v praxi: online prednášky pre študentov aj verejnosť - šk. rok 2023/2024

letný semester 2023/2024, utorky 16:00 - 17:30, online.
sledujte náš Facebook

Slová študentov

Ahoj, ak zvažuješ, že by si také niečo chcel robiť, určite tam choď! Urobí ti to obraz o tom, čo Plamienok naozaj je a potom sa môžeš rozhodnúť. Dozvieš sa čosi o ľuďoch, o ich rozličnosti, potrebách, ale pomôže ti to spoznať aj seba samého, svoje kvality, ale aj slabé stránky. Nie je to o umieraní, ale o túžbe urobiť niekomu život krajším. Dozvieš sa o utrpení, jeho zmysle, prežívaní... ale aj to, že plač a ticho môže liečiť.
Betka, LFUK, 5. ročník

Plno užitočných informácií, nie len pre medikov, ale pre kohokoľvek, kto pracuje v sociálnej sfére. Veci, ktoré sa dajú aplikovať v rôznych oboroch. Uvedomenie si vlastných hodnôt, zdieľanie príjemných i nepríjemných vecí. Uvedomenie si kvality života v akomkoľvek období. Mnoho zážitkov aj srandy :)
Veronika, PDF UK - špec. pedagogika

Určite sa prihlás. Po prvej prednáške som sa rozhodla prihlásiť na všetky termíny. Je to niečo, o čom som nič nepočula. A nevedela som čím sa Plamienok zaoberá. Je dobré sa dozvedieť, ako sa v určitej situácii zachovať + poznať názory iných a porovnávať, rozoberať. Sú to úžasní ľudia a veľa ti dajú.
Marta, zdravotná sestra

Cieľom výukových stretnutí je pomôcť  ľuďom získať základnú orientáciu v možnostiach pomoci nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám a inšpirovať účastníkov k spolupráci s PLAMIENOK n.o.

Prihlásiť sa môžu
• študenti 3. – 5. ročníka LF v odbore všeobecné lekárstvo ako aj ostatných fakúlt UK (ošetrovateľstvo, psychológia, sociálna práca, liečebná a špeciálna pedagogika)
• študenti marketingovej komunikácie a manažmentu
• laická verejnosť

Dozviete sa ako pomôcť nevyliečiteľne chorým a smútiacim deťom a ich rodinám doma. A aj to, čo sa z kníh naučiť nedá.

Počet účastníkov: max.30
Kedy? letný semester, utorky 16:00 - 17:30
Kde? online
Deadline prihlásenia: 1.12.2023

Forma a rozsah výučby: 30 hodín (12 týždňov x 2,5 hod.) formou prednášok a seminárov

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
zápočet za účasť na min 80% výučby, výstupný dotazník, účasť na nahrávke záverečného podcastu

Sylaby predmetu: 
20.2.2024 Prečo hovoríme viac o eutanázii ako o paliatívnej starostlivosti? Domáca paliatívna starostlivosť v našom živote
27.2.2024 Oznamovanie zlých správ
  5.3.2024 Rozhodovanie a liečba nevyliečiteľne chorých detí
12.3.2024 Detská paliatívna starostlivosť v praxi (kazuistika rodiny)
19.3.2024 Starostlivosť o seba ako prevencia Burn-out syndrómu 
  2.4.2024 Posledné dni a hodiny. Paliatívna liečba a sprevádzanie v rodinách s nevyliečiteľne chorým dieťaťom 
  9.4.2024 Komunikácia v náročných chvíľach
16.4.2024 Ako sprevádzať nevyliečiteľne choré a smútiace dieťa
23.4.2024 Smútenie a možnosti pomoci v rodinách, ktoré stratili dieťa  
30.4.2024 Duchovné sprevádzanie rodín, ktoré strácajú dieťa 

Odborný garant predmetu: 
Doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc.

Kontakt: MUDr.Mária Jasenková,  jasenkova@plamienok.sk,  0908 686 897 

 

Prihláška na prednášky pre študentov aj verejnosť

Prihláška na prednášky pre študentov aj verejnosť

Vyplňte prosím všetky povinné údaje, inak sa prihláška neodošle. V prípade otázok nás prosím kontaktujte na info@plamienok.sk

facebook instagram youtube linkedin
© 2024 PLAMIENOK n.o. Všeobecné obchodné podmienky