Vitajte na stránkach PLAMIENOK n.o.
Viac života, menej bolesti
Divadlo

Divadlo

Divadlo
Dramatoterapia prináša deťom nielen zábavu, ale aj možnosť vyjadriť a zahrať to, čo prežívajú. Učia sa jeden od druhého prehlbovať a prežívať vzťahy s láskou a porozumením. Javisko je metaforou života. Čo na javisku vyjadríme, na ňom aj zostane. Čo sa na javisku naučíme, môžeme si odniesť do reálneho života.

Ako dramatoterapia pomáha deťom po strate blízkeho.

 • deti sú v kolektíve svojich rovesníkov
 • zažijú prijatie a podporu ostatných
 • vytvoria si priateľské vzťahy
 • navzájom sa učia čo im v živote pomáha
 • naučia sa hovoriť o svojich pocitoch, ale aj sformulovať a predstaviť vlastný nápad
 • prostredníctvom hrania rolí si môžu na javisku odžiť, povedať, spraviť, čo počas života blízkeho nestihli
 • zažijú katarziu a radosť z toho, že sa im podarilo niečo pekné vytvoriť
 • zlepšia si sociálne zručnosti, získajú vyššie sebavedomie

Ako pracujeme:

 • Deti vedie hrová terapeutka a psychologička.
 • Počas stretnutí si vytvárajú vlastné príbehy a hľadajú spôsoby ako ich stvárniť.
 • Pri práci sa učia hrať role, rozprávať príbeh, písať scenár, improvizujú, používajú bábky, počúvajú hudbu, tancujú, učia sa divadelný pohyb.

Predstavenie:

Výsledkom stretnutí divadelnej skupiny je predstavenie. Zobrazuje vnútorný život detí po strate blízkeho prináša a inšpiráciu aj do života diváka. Predstavenie prispieva k odtabuizovaniu témy smútenia a straty blízkeho. Prináša deťom možnosť ponúknuť čo sa v živote naučili aj druhým deťom a dospelým. Deti v Divadelnom súbore Plamienok stratili blízkeho. Cez túto stratu vnútorne dozrievajú a zároveň pomáhajú dozrievať aj iným.