Vianočná zbierka SPP-D pre PLAMIENOK n.o.

73 darcov už vyzbieralo 2 430 €
čas
Trvanie zbierky: neobmedzená

Pomôžme ťažko nevyliečiteľne chorým deťom, aby nemuseli byť v nemocnici, ak to nie je nevyhnutné a mohli byť doma, v kruhu svojich najbližších.
Pomôžme smútiacim deťom a rodinám, ktorí si prešli stratou blízkeho, aby opäť objavili farby života.
Výťažok zo zbierky poputuje neziskovej organizácii PLAMIENOK n.o.

PLAMIENOK n.o. je nezisková organizácia, ktorá je na Slovensku priekopníkom rozvoja detskej domácej paliatívnej/hospicovej starostlivosti a smútkového poradenstva a terapie pre deti a ich rodiny. Od roku 2002 bezplatne poskytuje vážne, nevyliečiteľne chorým a deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť. Deti navštevujú lekári, zdravotné sestry a sociálni pracovníci doma, v okruhu 2 hodín jazdy od Bratislavy.

Od roku 2011 V Centre pomoci smútiacim deťom a rodinám v Bratislave na Zadunajskej ul. 6A bezplatne poskytuje psychologickú, terapeutickú a poradenskú pomoc smútiacim deťom a ich blízkym ako aj dospelým po strate dieťaťa. Do centra môžu prísť smútiace deti a rodiny z celého Slovenska. Od roku 2003 vzdelávame študentov, odborníkov a laickú verejnosť, aby sa kvalita detskej paliatívnej starostlivosti na Slovensku zlepšovala.

ĎAKUJEME!

 

Najnovšie dary