Vitajte na stránkach PLAMIENOK n.o.
Viac života, menej bolesti
chcem prispieť
euro
8 darcov vyzbieralo 168 €
Trvanie zbierky neobmedzená

Krása prítomného okamihu.

Ako žiť zmyslupne? Tak, že budeme robiť zmysluplné veci.
Sledujúc svoj vnútorný kompas, som sa v roku 2016 prihlásil do Plamienka na polročný Kurz pomoci deťom a rodinám po strate blízkeho. Nadšene som prijal ponuku robiť vedúceho v terapeutickom tábore pre deti po strate a nakoniec som sa v PLAMIENKU zamestnal. Tu som postupne cez skúsenosť a vzdelávanie začal chápať, že nejde o smrť, ale o život. Smrť je jednoduchá. Umenie je žiť. Byť schopný prejaviť lásku, prijať pomoc, tešiť sa z maličkostí. Napríklad z toho, keď vaše dieťa, ktoré je ležiace a nerozpráva, našpúli pery. To umenie privádza k životu Plamienok. Otvára dvere k vzácnym okamihom, ktoré by si rodiny pre priveľkú tiaž nevládali všimnúť. Vďaka ľuďom z Plamienka v tom nie sú sami a môžu byť spolu doma. Čo viac sa dá poskytnúť v ťažkých časoch?

Všetko, čo robí Plamienok pre nevyliečiteľne choré deti a ich rodiny a pre deti a rodiny po strate blízkeho je bezplatné. Štát na túto službu neprispieva. To nie je sťažnosť, naopak. Je to dobrá správa. Na Slovensku je stále viac ľudí, ktorí myslia na druhých, ľudí ako ste vy. Ďakujem, že podporíte zbierku, ktorú som založil pre PLAMIENOK, pretože to má zmysel.

S láskou váš
Ondrej the White Bear

Najnovšie dary