Prostredníctvom tejto webstránky ošetrujúci lekár môže požiadať o prijatie dieťaťa do domácej starostlivosti Plamienka.

Po vyplnení formulára dohodneme spoločné online stretnutie, na ktorom prediskutujeme aktuálny stav dieťaťa, ciele domácej paliatívnej liečby a starostlivosti, stratégiu vzájomnej spolupráce.
 
Kedy? utorok, 13:30-14:00
Ako? online, po odoslaní formulára Vám pozvánku pošleme mailom
Kontaktná osoba: MUDr.Mária Jasenková, jasenkova@plamienok.sk, 0908 686 897, MUDr.Zuzana Hajster Vozárová, vozarova@plamienok.sk, 0911 336 678


Prosíme o zaslanie RTG dokumentácie do systému Tomocon na Plamienok n.o.

 

Indikačný seminár pre lekárov