Vitajte na stránkach PLAMIENOK n.o.
Viac života, menej bolesti

COVID 19 - Plán riešenia krízovej situácie

COVID 19 - Plán riešenia krízovej situácie
Plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID - 19 v PLAMIENOK n.o., ktoré je predpokladom zabezpečenia operatívnej reakcie poskytovateľa sociálnych služieb a celkového zvládnutia situácie.
V súvislosti s aktuálnou situáciou šírenia ochorenia COVID-19 boli v neziskovej organizácii PLAMIENOK n.o.. prijaté „Mimoriadne preventívne opatrenia pre minimalizáciu šírenia ochorenia COVID – 19 v podmienkach spoločnosti PLAMIENOK n.o.. (ďalej len „Mimoriadne opatrenia“). Tieto Mimoriadne opatrenia predstavujú súbor príkazov, pokynov, odporúčaní, usmernení a informácií, s ktorými je každá osoba vstupujúca a pracujúca v neziskovej organizácii PLAMIENOK n.o. povinná sa oboznámiť a dodržiavať. 

V neziskovej organizácii PLAMIENOK n.o. sú k dnešnému dňu prijaté opatrenia na zabránenie prenosu a šírenia ochorenia COVID- 19, ktorých cieľom je minimalizovať riziko šírenia tejto nákazy: 

 • Starostlivosť o deti v domácom prostredí sa vykonáva hlavne cez telefonáty a video hovory.
 • V prípade nutnosti návštevy u dieťaťa v rodine sa najprv vykonáva klinický a epidemiologický skríning infekcie v rodine a to: zisťujú sa klinické príznaky COVID- 19 v celej rodine (zvýšená teplota, kašeľ, bolesti hrdla, problémy s dýchaním, pozitivita testu), zisťuje sa epidemiologická anamnéza (či niekto v rodine nebol kontakte s človekom s príznakmi ochorenia alebo potvrdeným testom na ochorenie COVID-19).
  Ak je v rodine podozrenie na infekciu či testom dokázaná infekcia, domácu návštevu nevykonávame. Rodine odporučíme kontaktovať RZP alebo ošetrujúceho lekára rodinných príslušníkov, s ktorým sa preberie ďalší postup vyplývajúci z Nariadenia vlády SR. V rodine sa musí dodržať 14 dňové karanténne opatrenia vyplývajúce z Nariadenia vlády SR. Ak po karanténnom opatrení nemá nikto prejavy ochorenia, prípadne je potvrdenie negatívneho výsledku z odobratého biologického materiálu na COVID-19 môže sa ísť na návštevu do rodiny dieťaťa.
  Na návštevu do rodiny dieťaťa sa prinesú len nevyhnutné diagnostické, terapeutické a ošetrovateľské potreby pre deti. Zamestnanci v rámci domácej návštevy používajú poskytnuté OOPP- ochranná čiapka, ochranné okuliare na oči, ochranná maska typu FFP3, ochranný plášť, ochranné rukavice, ochranné návleky na nohy. Používajú sa jednorazové OOPP. Počas návštevy v rodine všetci prítomní používajú rúšky.
  Po skončení návštevy sa všetky veci použité v rodine, ktoré nie sú jednorazové vyžiaria UV lampou na 20 min. a vydezinfikujú, ktoré už prebieha v administratívnych priestoroch PLAMIENOK n.o. za použitia OOPP.
  Dôležitý je aj klinický a epidemiologický skríning infekcie u zamestnancov – či nemajú prejavy infekcie (zvýšená teplota, kašeľ, bolesti hrdla, problémy s dýchaním, pozitivita testu v rodine). Ak zamestnanec prišiel do kontaktu s človekom s dokázanou korona infekciou alebo má klinické príznaky ochorenia, domácich návštev u detí sa nezúčastňuje a postupuje sa podľa pokynov vyplývajúcich z Nariadenia vlády SR.
  V rodine dieťaťa a aj zamestnancov PLAMIENOK n.o. sa odporúča obmedziť styk s ľuďmi, skôr sa zdržiavať v domácom prostredí.

Pri každej aktivite, ktorá nezahŕňa kontakt s pacientom sú dodržiavané rutinné postupy a ďalšie opatrenia podľa posúdenia rizík- postupy vyplývajúce z Nariadenia vlády SR (ochranné rúško, umývanie a dezinfekcia rúk, dezinfekcia kľučiek, vypínačov, telefónov.) 

V Bratislave, 25.3.2020 

MUDr. Mária Jasenková, riaditeľka PLAMIENOK n.o.