Čo strata rodiča spôsobuje a prečo deťom pomáhame bezplatne?

Čo strata rodiča spôsobuje a prečo deťom pomáhame bezplatne? Čo strata rodiča spôsobuje a prečo deťom pomáhame bezplatne?

Paťka mala 10 rokov, keď stratila mamu na rakovinu. Chodila na tanečnú a spolužiačkina mamina povedala Paťkinmu otcovi o pomoci Plamienka. Rozhodli sa, že ju využijú. Spolu s bratom Mirkom chodili najprv na individuálnu a potom skupinovú terapiu do Plamienka. Rozprávali sa, tvorili, hrali a hľadali nový život. Paťka nádherne kreslila, farby jej obrázkov vyžarovali to, čo prežívala. Potom sa spolu s terapeutkou Luciou rozprávali a hľadali silu a cestu ako ďalej. Dnes je už dospelá a kráča životom ďalej. S mamou v srdci. Ďakujeme za jej dôveru a otvorenosť. Zo srdca prajeme láskavých ľudí okolo, ktorí budú kráčať spolu s ňou. 

V Plamienku bezplatne pomáhame deťom a tínedžerom po strate blízkej osoby a ich rodičom. Staňte sa naším darcom a pomôžete im prejsť náročnou cestou s podporou a pomocou našich odborníkov. Darovať môžete tu.
Ďakujeme.


ČO STRATA RODIČA SPÔSOBUJE?

Strata rodiča v detskom veku má vždy dopad na celý život. Na to, aby sa dieťa rozvíjalo a prekonávalo vývojové míľniky, potrebuje bezpečie v rodine, blízkosť dospelých, ktorí mu pravidelne venujú svoju pozornosť a pocit životnej stability. Ak dieťa stratí rodiča, pocit bezpečia sa stráca. Takmer vždy prežíva veľkú neistotu, osamotenie a obavy z budúcnosti. Ak dieťa nedostane pomoc a podporu, dlhodobý smútok, ktorý si nesie, má neskôr v dospelosti dopad na jeho psychické i fyzické zdravie. Môže spôsobiť depresie, úzkosti a iné duševné poruchy, nádorové ochorenia, hypertenziu, či kardiovaskulárne choroby.  Je úlohou nás dospelých urobiť všetko preto, aby sme im včas a účinne pomohli, pretože všetky deti si to zaslúžia. To, čo ponúkneme deťom teraz, sa nikdy v budúcnosti nestratí.PREČO V PLAMIENKU POMÁHAME BEZPLATNE?

Keď  rodičia hľadajú po smrti partnera pre seba a svoje deti odbornú pomoc, je to často náročné.
 Psychológov, ktorí sa venujú problematike straty v detskom veku, je na Slovensku málo. A aj dostupnosť psychogickej pomoci často nie je dostatočná.  Terapiu u súkromných psychológov treba uhrádzať priamou platbou. Ceny za jednu hodinu terapie sa pohybujú od 25 až do 100 eur za hodinu. Aby psychologická pomoc bola účinná, musí trvať aspoň niekoľko mesiacov a musí byť pravidelná. Pre rodiča, ktorý sa zrazu ocitol v situácii, že stratil jeden príjem a sám živí rodinu, sú finančné výdavky za takúto dlhšie trvajúcu psychologickú pomoc často nezvládnuteľné.

Preto chceme, aby psychologická pomoc bola bezplatná pre všetky deti strate blízkeho, ktoré sú schopné dochádzať ku nám do Centra smútkovej terapie v Plamienku.
 

KTORÉ DETI PO STRATE RODIČA POTREBUJÚ ODBORNÚ POMOC?

Takmer pre každé dieťa, ktoré stratilo rodiča, je odborná pomoc prospešná a časť z nich ju nevyhnutne potrebuje. Sú to napríklad deti, ktoré prišli o rodiča náhle, za tragických okolností  alebo situáciu v ich rodine komplikujú aj ďalšie problémy. Psychológ v našom Centre smútkovej terapie mu počas stretnutia venuje plnú pozornosť.  Ak je kontakt s dieťaťom autentický a pre dieťa dôveryhodný, dieťa vníma, že aj napriek strate môže nájsť miesta a chvíle, kde sa cíti  bezpečne. Môže tak hrou, tvorbou či slovami vyjadriť to, čo prežíva, v terapeutických skupinách môže pocítiť, že nie je samé.  Tieto zážitky mu pomáhajú ďalej sa rozvíjať a zároveň majú pozitívny vplyv na psychické zdravie a kvalitu života v dospelosti.Plamienok ponúka rodičom detí, ktoré stratili blízkeho, bezplatné konzultácie s psychológom ako aj individuálne a skupinové terapie pre deti aj dospelých. Môžu sa na nás obrátiť kedykoľvek, krátko po úmrtí, ale aj neskôr. Počas konzultácie spolu hľadáme ako dieťaťu pomôcť doma aj v škole. Rozprávame sa spolu aj o tom, čo si všímať, aby sme včas zachytili, že dieťa potrebuje odbornú pomoc psychológa.

Staňte sa naším darcom a pomôžte smútiacim deťom prejsť ich náročnú cestu s podporou a pomocou našich odborníkov.
Ďakujeme.

Mgr. Marcela  Fuknová
Mgr. Marcela Fuknová 7.11.2023