Ako PLAMIENKU pomôžu vaše 2% z daní?

Ako PLAMIENKU pomôžu vaše 2% z daní? Ako PLAMIENKU pomôžu vaše 2% z daní?

V článku sa dozviete: 

 • ako dokážu vaše 2% z dane pomôcť nevyliečiteľne chorým deťom  
 • ako podporíte s pomocou vašich 2% z dane smútiace deti a rodiny 
 • ako darovať 2% z dane Plamienku 

Keď sa darca rozhodne podporiť neziskovú organizáciu či občianske združenie, je celkom prirodzené, že sa zaujíma o to, čo sa s darom stane a chce mať istotu, že bude využitý účelne. Preto by sme vám v nasledujúcom texte chceli čo najlepšie a najtransparentnejšie vysvetliť, čo Plamienok robí, kam idú vaše 2% z dane a ako pomáhajú.  

2% z dane umožnia nevyliečiteľne chorým deťom Plamienka byť a žiť doma 

Robíme všetko pre to, aby nevyliečiteľne choré deti a ich rodiny zažívali doma VIAC ŽIVOTA A MENEJ BOLESTI. Naším poslaním je pomáhať týmto deťom, aby ich cesta bola pokojnou plavbou. Spolu hľadáme, čo im prináša radosť a zdieľame, čo je pre nich ťažké. Za každým najazdeným kilometrom, za každou návštevou či telefonátom je jeden cieľ: byť rodine oporou vo chvíľach, keď to potrebuje.  

Taký bol aj rok 2022: mali sme 33 detí v našej starostlivosti, naše rodiny sme navštívili 401 kráttelefonovali sme s nimi 1000 krát a najazdili sme za nimi 48 913 kilometrov. 


 


Kam presne pôjdu
 vaše 2% z dane pri pomoci deťom a rodinám v domácej starostlivosti 

 • lieky 
 • ošetrovací materiál 
 • zdravotné prístroje 
 • hračky 
 • benzín 
 • telefonáty 
 • zdravotná, psychologická a sociálna pomoc 
Zaobstaráme deťom lieky, ktoré zmiernia ich bolesť. Vybavíme ich setom ošetrovacieho materiálu. Donesieme im zdravotné prístroje, ktoré im uľahčia dýchanie, kúpanie alebo pomôžu v iných problematických oblastiach. Zabezpečíme pre ne hračky, pretože keď sa deti hrajú, ich duša znovu objaví farby života. Zaplatíme výdavky za benzín, pretože za našimi deťmi cestujeme každý deň v roku v okruhu približne do 2 hodín od Bratislavy a sme im k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždne, vo dne i v noci. Telefonujeme si s rodinami, kedykoľvek to potrebujúMáme odborníkov, ktorí sa venujú aj súrodencom nevyliečiteľne chorých detí či širšej rodine a poskytujú im sociálne a psychologické poradenstvo. 

Pre detičky a ich rodiny v domácej starostlivosti robíme všetko bezplatne. Preto nám vaše 2% z dane tak veľmi pomáhajú. Čím viac dobrých ľudí venuje svoje 2% zo svojich daní Plamienku, tým viac nevyliečiteľne chorých detí dostane možnosť byť doma s ich najbližšími.  

Vraví sa, že radosť rastie dávaním, preto veríme, že nám pomôžete splniť deťom ich najväčší sen - stráviť čas doma v kruhu svojich milovaných.  

 

2% z dane pomôžu v Plamienku smútiacim deťom aj dospelým 

Aj Centrum smútkovej terapie funguje vďaka vašim 2% z dane. V Centre smútkovej terapie sú naši odborníci oporou deťom a rodinám, ktoré stratili svojich milovaných blízkych. 

V roku 2022 sme poskytli 312 pravidelných terapeutických sedení pre 33 dospelých a 193 pravidelných stretnutí pre 19 detí.  Pre 20 rodičov a 39 detí a adolescentov sme zrealizovali pravidelné stretnutia šiestich terapeutických skupín. Ďalších 26 dospelých a 23 detí si oddýchlo na stretnutiach smútiacich rodín a 40 detí po strate rodiča alebo súrodenca zažilo krásne momenty na letnom terapeutickom tábore. Zo srdca ďakujeme za všetky tieto jedinečné momenty všetkým, ktorí sa rozhodli darovať 2% z dane Plamienku v minulom roku a prosíme, venujte nám 2% aj tento rok, aby sme mohli naďalej ponúkať bezpečný priestor a pomoc pre rodiny a deti počas bolestného obdobia.  

 


Medzi hlavné projekty Centra smútkovej terapie teda patria: 

 • Skupinové terapie pre deti a mladých po strate blízkeho 
 • Individuálne terapie 
 • Letný terapeutický tábor 
 • Terapeutický víkend pre rodiny 
Naša pomoc v Centre smútkovej terapie je zdarma. Poskytuje deťom a rodinám, ktoré stratili blízku osobu, priestor na to, aby mohli znovu nájsť vnútornú rovnováhu a otvoriť sa radostným pocitom. Môžu absolvovať individuálne alebo skupinové terapie. Naši odborníci sa stávajú ich sprievodcami pri hľadaní cesty smerom k životu. S deťmi a adolescentmi pracujeme zvyčajne v terapeutických skupinách, kde sa hrajú s novými priateľmi, tvoria, cvičia a ak chcú, zdieľajú svoje pocity a myšlienky. Obvykle sú otvorené dve skupiny – jedna pre adolescentov a jedna pre deti. V rámci skupinovej terapie sa nám už niekoľkokrát podarilo pripraviť aj divadelné predstavenieRodičom sa individuálne venujú odborníci na smútkovú terapiu. 
 
Deti a adolescenti, ktorí stratili blízkeho, sa môžu zúčastniť každý rok v júli bezplatného letného terapeutického tábora, kde strávia týždeň v objatí krásnej prírody. Stretnú deti s podobnou skúsenosťou a v bezpečnom prostredí majú možnosť otvoriť sa. V spoločnosti našich terapeutov a vyškolených dobrovoľníkov môžu nechať svojim emóciám voľný priebeh, zažiť prijatie a užiť si zábavu plnú čistej radosti. Vaše 2% nám pomáhajú pokryť náklady tábora, ako napríklad cestovné náklady pre dobrovoľníkov, nákup hračiek a kreatívneho materiálu, vstupné poplatky a občerstvenie pre deti počas výletov. 

Okrem toho každoročne organizujeme víkendové stretnutie pre rodiny, ktoré smútia za svojimi blízkymi. Počas tohto terapeutického víkendu si môžu rodiny na chvíľku vydýchnuť a načerpať nové sily. Ubytovanie, strava 3x za deň, vstupné poplatky na výlety a náklady na terapeutický program sú hradené zo sponzorských darov a z vašich 2% z dane 

 
2% z dane pomáhajú vzdelávať širokú verejnosť

Počas celého roka sa snažíme produkovať kvalitný obsah, ktorý je dostupný zadarmo na rôznych online platformáchInformujeme a vzdelávame verejnosť o potrebe paliatívnej starostlivosti a smútkovej terapie, vzdelávame študentov, odbornú aj laickú verejnosť v detskej paliatívnej starostlivosti a zároveň sa snažíme tvoriť a ponúkať obsah, ktorý sa dotýka každého z nás, podnecuje k zamysleniu, psychohygiene a sebarozvoju. Na webovej stránke, youtube kanáli i sociálnych sieťach uverejňujeme videá, podcasty a články, ktoré môžu pomôcť v náročných situáciách. Vypovedajú o našej práci a prinášajú príbehy rodín, ktoré vďaka Plamienku môžu prežívať viac radosti a menej bolesti.  V roku 2022 sme ukončili ročný projekt edukatívnych videí pre verejnosť Plamienok každý týždeň a zahájili videoprojekt pre rodičov vážne chorých detí Plamienok pomáha rodičom 
 

V roku 2022 sme vyprodukovali:

Uskutočnili sme vzdelávacie kurzy:
Vaše 2% z dane pomáhajú produkovať edukatívne videá, články, publikácie a iný kvalitný obsah, ktorý môže pomôcť rodinám, keď sa s nami nemôžu stretnúť osobne. Inšpiratívne rozhovory či podcasty s rodičmi, ktorí sa ocitli v podobnej životnej situácii, tipy a návrhy, ktoré môžu pomôcť takéto situácie zvládnuť a v neposlednom rade informácie o možnostiach pomoci, ktorá je pre rodičov dostupná bezplatne.


Darujte svoje 2% z dane Plamienku  

Raz ročne teda môžete prispieť k chodu Plamienka aj z vašich daní. 
Marec a apríl sú mesiace, kedy môže každý svojou pomocou ovplyvniť osudy mnohých detí a rodínProsíme, využijte túto jedinečnú príležitosť pomôcť. Darovanie 2% či 3% z dane vás nebude stáť nič, iba chvíľku vášho času.   

Ak chcete venovať 2% z dane a neviete ako na to, pomocnú ruku vám podá náš článok Ako darovať 2% z dane?v ktorom nájdete podrobný rozpis postupov spolu s potrebnými tlačivami pre darovanie 2% z dane pre zamestnancov, fyzické aj právnické osoby. 

Darujte nám svoje 2% z dane a staňte sa aj vy plamienkom pomoci. Práve 2% z vašich daní sú to, čo drží Plamienok pri životeĎakujeme, že nám pomáhate pomáhať. ❤

 

 

Ing. Gabriela Trošková
Ing. Gabriela Trošková 28.3.2023