Vitajte na stránkach PLAMIENOK n.o.
Viac života, menej bolesti

Prednášky pre študentov o paliatívnej starostlivosti v letnom semestri

Prednášky pre študentov lekárstva a pomáhajúcich profesií. Prihláste sa a dozviete sa viac o princípoch liečby a starostlivosti o nevyliečiteľne choré deti v domácom prostredí.

Slová študentov

Ahoj, ak zvažuješ, že by si také niečo chcel robiť, určite tam choď! Urobí ti to obraz o tom, čo Plamienok naozaj je a potom sa môžeš rozhodnúť. Dozvieš sa čosi o ľuďoch, o ich rozličnosti, potrebách, ale pomôže ti to spoznať aj seba samého, svoje kvality, ale aj slabé stránky. Nie je to o umieraní, ale o túžbe urobiť niekomu život krajším. Dozvieš sa o utrpení, jeho zmysle, prežívaní... ale aj to, že plač a ticho môže liečiť.

Betka, LFUK, 5. ročník

Spousta užitečných informací, nejen pro mediky, ale pro kohokoliv, kdo pracuje v sociální sféře. Věci, které se dají aplikovat v rúzných oborech. Uvědomění si vlastních hodnot, sdílení příjemných i nepříjemných věcí. Uvědomění si kvality života v jakémkoli období. Hodně zážitku i srandy :-)

Veronika, PDF UK - špec. pedagogika

Určite sa prihlás. Po prvej prednáške som sa rozhodla prihlásiť na všetky termíny. Je to niečo, o čom som nič nepočula. A nevedela som čím sa Plamienok zaoberá. Je dobré sa dozvedieť, ako sa v určitej situácii zachovať + poznať názory iných a porovnávať, rozoberať. Sú to úžasní ľudia a veľa ti dajú.

Marta, zdravotná sestra

Prihlásiť sa môžu:

Študenti 3. - 6. ročníka všeobecného lekárstva aj študenti iných pomáhajúcich profesií. Ak nebude naplnená kapacita miestnosti (35 ľudí), do kurzu prijmeme aj iných záujemcov.

Forma a rozsah výučby:

24 hodín (12 týždňov x 2 hod.) formou prednášok a seminárov, štvrtky od 14:00 do 16:00

Cieľ predmetu:

Pomôcť mladým ľuďom získať základnú orientáciu v možnostiach pomoci nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám.

Sylaby predmetu:

1.3. Detský hospic Plamienok, možnosti pomoci a fungovania.
8.3. Oznamujeme smrteľnú diagnózu.
15.3. Verbálna aj neverbálna komunikácia v rodine, v ktorej zomiera dieťa.
22.3. Môj detský pacient je smrteľne chorý, čo ďalej? Rozhodovanie a liečba smrteľne chorých detí.
5.4. Paliatívna liečba, všeobecné princípy symptómovej kontroly. Kazuistika rodiny.
12.4. Sociálne aspekty smrteľnej choroby.
19.4. Smútenie a život po strate.
26.4. Duchovné sprevádzanie rodín, v ktorých zomiera dieťa.
3.5. Posledné dni a hodiny – liečba a sprevádzanie.
10.5. Ošetrovateľská starostlivosť v domácom prostredí.
17.5. Starostlivosť o seba samých, prevencia burn out syndrómu.
24.5. Záverečné zhrnutie a prezentácia esejí. Možnosti spolupráce.

Odborný garant predmetu:

Doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc.

Prednášajúci:

MUDr. Mária Jasenková
Prof. Rubén Bild M. A.
Iván Gómez García
Mgr. Katarína Maťová
MUDr. Ondrej Kysel
MUDr. Margaréta Šovčíková
Mgr. Miroslava Harišová
Hana Kolibiarová, MSW

Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: zápočet

zápočet za účasť na min. 80% výučby
vyplnenie výstupného dotazníka
napísanie eseje na zvolenú tému v rozsahu A4

Miesto konania:

Seminárna miestnosť Vzdelávacieho centra detskej paliatívnej starostlivosti neziskovej organizácie PLAMIENOK, Zadunajská cesta 6 v Bratislave – Petržalke.

Kontakt:

Mgr. Zuzana Vécseiová, vecseiova@plamienok.sk, 0915 981 365

Registračný formulár

Registračný formulár

Vyplňte prosím všetky povinné údaje, inak sa formulár neodošle.
V prípade otázok prosím kontaktuje administrátorku Zuzanu Vécseiovú na vecseiova@plamienok.sk.

Registračný formulár