Kúpte si knihu

Organizujeme vzdelávacie programy pre študentov a odborníkov

Konferencia detskej paliatívnej starostlivosti

Jednou z priorít PLAMIENOK n.o. je vzdelávanie odbornej verejnosti a študentov vysokých škôl.

Veríme, že v konečnom dôsledku prinesie pomoc nielen odborníkom a laikom, ale najmä nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám.


25.1.2007 sme pod záštitou prezidenta SR otvorili na Zadunajskej 6 v Bratislave Vzdelávacie centrum detskej paliatívnej starostlivosti PLAMIENOK n.o. Prebiehajú v ňom všetky vzdelávacie programy.+ Polročný kurz Pomoc deťom a rodinám po strate blízkeho

+ Prednášky pre študentov v letnom semestri

+ Študentská prax, konzultácia, diplomová práca, odborné konzíliá

Priama práca a kontakt s rodinami, ktoré strácajú alebo stratili dieťa, vyžaduje odbornú prípravu. Preto v našej organizácii neponúkame študentskú prax, ktorá by zahŕňala priamy kontakt s deťmi a rodinami.

Pre záujemcov o klinickú skúsenosť ponúkame počas roka vzdelávací kurz „Sprevádzanie detí a rodín v smútení“. Po ukončení tohto vzdelávacieho kurzu sa absolvent môže stať klinickým dobrovoľníkom v našom Poradenskom centre a sprevádzať deti po strate blízkej osoby.

Odborné konzultácie študentov a diplomové práce

Dostávame veľké množstvo žiadostí študentov o spoluprácu či vedenie diplomovej práce, resp. poradenstva pri ich písaní a pod. Každú žiadosť posudzujeme individuálne. Naším prianím je pomôcť čo najväčšiemu počtu študentov, ale nie je v našich možnostiach pomôcť každému. Zvyčajne čakáme, kým sa na odbornú konzultáciu prihlási viac záujemcov a potom stretnutie zorganizujeme pre všetkých naraz. Termín stretnutia určuje pracovník organizácie tak, aby vyhovoval pracovnému režimu organizácie.

Odborné konzíliá

Odborníkom zdravotníckych, sociálnych, prípadne iných zariadení, ktorí pracujú s ťažko chorými a zomierajúcimi deťmi a ich rodinami ako aj s deťmi a rodinami po strate blízkeho, bezplatne poskytujeme odborné konzíliá pri riešení konkrétneho problému. Konzíliá a odborné konzultácie poskytujú klinickí pracovníci nášho tímu podľa svojej odbornosti a zamerania konzultácie.


Konzultácie sa môžu týkať napr.:

  • •liečby, symptómového manažmentu a ošetrovania nevyliečiteľne chorých detí (liečba bolesti, dušnosti, kašľa, vracania, ošetrovanie preležanín a pod.), oznamovanie zlej diagnózy, prognózy rodine, rozhovor o budúcnosti a jej možnostiach a pod.

  • •sprevádzania a komunikácie s chorým dieťaťom, jeho súrodencami, rodičmi a sociálnym okolím

  • •špecializovaného sociálneho poradenstva pre rodiny s ťažko chorým a zomierajúcim dieťaťom

  • •sprevádzania detí a rodín v období smútenia po strate dieťaťaPožiadavky, ktoré musí žiadateľ splniť pred konzultáciou:

  • •V prípade diplomovej práce zaslanie draftu diplomovej práce (obsah, vysvetlenie cieľa, hypotézy a pod.) a otázok, na ktoré by ste chceli dostať počas osobnej konzultácie odpoveď na mailovú adresu: info@plamienok.skAko nás môžete kontaktovať ?


•Telefonicky na čísle: 02/207 18 169
•E-mailom na adrese: info@plamienok.sk
Ak Vám odpoveď nepríde do 48 hod, kontaktujte nás prosím telefonicky.
(Niekedy kontrolný systém premiestňuje maily do spamu.)

© 2000 – 2017 PLAMIENOK n.o., všetky práva vyhradené Design LISBON, s.r.o. • Webmaster PRO, s.r.o.

Spracovanie údajovMapa stránokKontakt