Vitajte na stránkach PLAMIENOK n.o.
Viac života, menej bolesti
domáca starostlivosť

O pomoci v smútení

Aby smútiace deti a rodiny opäť objavili farby života.

V Centre smútkovej terapie ponúkame bezplatnú odbornú pomoc deťom a rodinám, ktoré stratili blízku osobu. Ponúkame im bezpečný priestor a podporu počas toho, ako sa vyrovnávajú so stratou. Hľadáme spolu zdroje a radosť zo života.

„Je mi lepšie, cítim, že mám v sebe viac energie. Uvedomila som si, že tam bol vždy niekto, kto ma naozaj počúval. Moje deti sa v herni radi hrávali a bola som rada, že sa vždy môžem poradiť, čo by im mohlo pomôcť.“

Komu je určená pomoc

 • deťom a mladým, ktorí stratili blízku osobu (rodiča, súrodenca, starého rodiča)
 • rodinám po strate dieťaťa za akýchkoľvek okolností (choroba, nehoda, samovražda, náhle úmrtie a pod.)

Ako pomáhame

 • prostredníctvom hry a tvorivých aktivít pomáhame deťom a rodinám prekonať psychické ťažkosti (smútok, nedostatok energie, neschopnosť sa radovať, vidieť zmysel života a pod.), ktoré často sprevádzajú stratu blízkeho
 • vzťah s odborníkom a pravidelné terapeutické stretnutia pomáhajú, aby sa smútenie časom nezhoršovalo a nezasahovalo kriticky do každodenného fungovania rodiny
 • podporujeme ďalší zdravý vývoj dieťaťa a pôsobíme ako prevencia, pretože deti, ktoré náhle stratili niekoho blízkeho, môžu byť neskôr v živote náchylnejšie ku klinickým depresiám alebo užívaniu drog

Čo ponúkame deťom a rodinám

 • Individuálne a rodinné konzultácie a poradenstvo
 • Terapeutické skupinové stretnutia pre deti a adolescentov
  Skupinové stretnutia pomôžu deťom načerpať silu a hľadať cestu k novým životným plánom.
 • Terapeutický letný tábor pre deti a adolescentov po strate blízkeho
  Tábor ponúka deťom možnosť spoznať rovesníkov s podobným osudom, zažiť spolu hodnotné chvíle a zábavu. Pocit, že „v tom“ nie sú samy a vzájomná blízkosť a podpora detí im pomáha pri vyrovnávaní sa so stratou blízkeho. To všetko pod dohľadom našich odborníkov a vyškolených dobrovoľníkov.
 • Víkendové stretnutia pre rodiny, ktoré stratili blízkeho
  Počas víkendu si môžu rodiny oddýchnuť, zašportovať, porozprávať sa, vzájomne sa spoznať, prípadne sa obrátiť na terapeutov a odborníkov Centra.

Na stiahnutie

Kto sa venuje deťom a rodinám

 • psychológovia, psychoterapeuti a ďalší odborníci
 • školení dobrovoľníci, absolventi polročného vzdelávacieho programu Pomoc deťom a rodinám po strate blízkeho

Ako nás môžete kontaktovať

 • Telefonicky na čísle: 02/2075 0977, pondelok až piatok od 8:00 do 16:30
 • E-mailom na adrese: centrum@plamienok.sk

Ak Vám odpoveď nepríde do 48 hod, kontaktujte nás prosím telefonicky. Niekedy kontrolný systém premiestňuje emaily do spamu.